210 32 31 079 [email protected]

ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Το πιστεύω μας

 

Η πίστη μας συνοψίζεται στα λόγια του Συμβόλου της Πίστεως (Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως).

  Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων
  καὶ  οράτων.
  Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς
  γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν  ληθινὸν ἐκ Θεοῦ  ληθινοῦ,
  γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
  Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς  νθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ
  σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
  Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
  Καὶ  ναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
  Καὶ  νελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
  Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
  Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς* ἐκπορευόμενον, τὸ
  σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
  Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
  Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
  Προσδοκῶ  νάστασιν νεκρῶν.
  Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
  Ἀμήν.

  Αναλυτικότερα:

   

  • Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή, δηλαδή τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα 27 της Καινής Διαθήκης είναι ο εξ αποκαλύψεως Θεόπνευστος Λόγος του Θεού.
  • Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας Θεός που δημιούργησε τον κόσμο με τον λόγο Του κι έπλασε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και ομοίωσή Του. Ότι είναι ένας Θεός τριαδικός (Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα).
  • Πιστεύουμε στη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην ενανθρώπησή του εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Πιστεύουμε στην αναμάρτητη ζωή Του, στη θαυματουργική δύναμή Του, στο σταυρικό Του θάνατο για τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου, στη σωματική ανάστασή Του εκ νεκρών, στην ανάληψή Του και στην ένδοξη δεύτερη έλευσή Του.
  • Πιστεύουμε στη διακονία του Αγίου Πνεύματος δια του οποίου ο αμαρτωλός αναγεννιέται, ζει την ευσεβή χριστιανική ζωή και με τη δύναμή Του και τα χαρίσματά Του, υπηρετεί και εκτελεί το Άγιο θέλημα του Θεού.
  • Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως αμαρτωλός και αποχωρισμένος από τον Θεό και ότι είναι αδύνατο να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού και να σωθεί με τα έργα του, παρά μόνο δια της πίστεως στο ευλογημένο πρόσωπο και το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Δια
   της πίστεως ο αμαρτωλός δέχεται τον Χριστό, εμπιστεύεται Αυτόν και επαναπαύεται για τη σωτηρία του μόνο σε Αυτόν.
  • Πιστεύουμε εις μίαν αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν, δηλαδή το αναρίθμητο πλήθος των πιστών πάσης εποχής και παντός έθνους, οι οποίοι ενωμένοι δια του Αγίου Πνεύματος με τον Χριστό ως κεφαλή αυτών αποτελούν ένα σώμα εν Αυτώ και έχουν κοινωνία με τον Κύριό τους και μετ΄αλλήλων.

  Επικοινωνήστε μαζί μας:

  Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της online φόρμας, του τηλεφώνου επικοινωνίας ή στείλτε μας ένα μήνυμα στο [email protected]

  Πώς μπορώ να βοηθήσω:

  Δείτε τους τρόπους που μπορείτε να μας βοηθήσετε μέσω του παρακάτω συνδέσμου ή επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

  Pin It on Pinterest