210 32 31 079 [email protected]

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Η καρδιά της θεολογίας του Παύλου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ: Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

  Στην παραδοσιακή συστηματική θεολογία, ο όρος «εσχατολογία» χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να αναφερθεί στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής που αφορά τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Όταν όμως μιλούμε για την εσχατολογική προσέγγιση του aπ. Παύλου, πρέπει να επεκτείνουμε τον όρο ώστε να συμπεριλάβουμε πολύ περισσότερα από τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Όπως, λοιπόν, θα δούμε, ο απ. Παύλος  προσέγγισε ό,τι αφορούσε τον Χριστό, από την πρώτη έως και τη δεύτερη έλευσή Του με βάση την εσχατολογία.  

Ο απ. Παύλος εξέφρασε τη θεολογία του ως επί το πλείστον στα πλαίσια της ποιμαντικής του διακονίας. Δεν επικεντρώθηκε σε μια αφηρημένη θεολογία, αλλά σε συγκεκριμένη ανθρώπινη εμπειρία. Ακόμα και η εσχατολογία του δεν στηριζόταν σε αφηρημένες ιδέες.  

Αντίθετα,  πίστευε ότι οι πολλές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η εκκλησία προέρχονταν από την ένταση μιας χριστιανικής ζωής ανάμεσα στην παρούσα εποχή και τη μελλοντική. Έτσι, στις Επιστολές του ο Παύλος εξηγεί τι έκανε ο Θεός για τους πιστούς, στέλνοντας τον Χριστό στη γη και επίσης διδάσκει τους Χριστιανούς πώς θα πρέπει να ζουν περιμένοντας τη δεύτερη έλευση του Χριστού. 

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Σίγουρα οι περισσότεροι πιστοί είναι εξοικειωμένοι με τον Παύλο και τις επιστολές του. Ακούμε πολλά κηρύγματα βασισμένα στις επιστολές του και συχνά εστιάζουμε σε αυτές στις βιβλικές μας μελέτες. Με άλλα λόγια, ο Παύλος μάς δίνει την αίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε με ένα οικείο πρόσωπο. Πολλοί Χριστιανοί όμως που μελετούν σε βάθος τη ζωή και τη θεολογία του, νοιώθουν μεγάλη έκπληξη μ’ αυτά που ανακαλύπτουν.  

Θα μελετήσουμε τρία κυρίως θέματα: 

 • Αρχικά θα ερευνήσουμε κάποιες σημαντικές πλευρές της προηγούμενης ζωής του Παύλου που επηρέασαν βαθιά τα χριστιανικά του πιστεύω. 
 • Στη συνέχεια, θα δούμε πώς τα πιστεύω του αυτά σχετίζονται με τη διακονία του ως αποστόλου.  
 • Τέλος, θα επικεντρωθούμε στις βασικές θεολογικές απόψεις του Παύλου, δηλαδή εκείνες τις σημαντικές ιδέες στις οποίες στήριξε ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας του.  

ΠΟΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΗΤΑΝ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ;

Αν και το Άγιο Πνεύμα οδήγησε τον Παύλο στην αλήθεια της χριστιανικής πίστης, το Πνεύμα επίσης χρησιμοποίησε πολλές πλευρές της προηγούμενης ζωής και εμπειρίας του στη διαδικασία μύησής του στη χριστιανική αλήθεια.  Αυτό σημαίνει ότι, αν θέλουμε να εισχωρήσουμε στο βάθος της θεολογίας του Παύλου, πρέπει πρώτα να εξοικειωθούμε με τη ζωή του.   read more

ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ;

O ισχυρισμός του Παύλου ότι ήταν απόστολος είναι πολύ σημαντικός, γιατί ο Χριστός ήταν Αυτός που είχε χρίσει αποστόλους για να μιλούν εκ μέρους Του με απόλυτη εξουσία στην εκκλησία. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Παύλος δεν ήταν ένας από τους πρώτους αποστόλους που ο Χριστός είχε επιλέξει στη διάρκεια της επίγειας διακονίας Του. Παρ’ όλα αυτά, ο Παύλος αξίωνε ότι ήταν γνήσιος αντιπρόσωπος του Χριστού. Επέμενε ότι είχε λάβει το αξίωμα του αποστόλου, όπως και οι πρώτοι απόστολοι. Πώς όμως αυτό κατέστη δυνατό;  read more

ΠΩΣ Η ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ;

Για να ανασυνθέσουμε το θεολογικό σύστημα του Παύλου, αρχικά δεν θα πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα στα οποία αναφέρεται περισσότερο. Κι αυτό γιατί αφιέρωσε πολύ από τον χρόνο του γράφοντας για θέματα που ενδιέφεραν ιδιαίτερα την εκκλησία την εποχή του. Αντίθετα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε:   read more

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

Οι περισσότεροι από τους πρώτους Χριστιανούς ήταν Ιουδαίοι που είχαν ανατραφεί με τα θρησκευτικά έθιμα και τους νόμους του Ιουδαϊσμού. Όταν όμως άρχισαν να ακολουθούν τον Χριστό, η σχέση τους με τον Θεό άλλαξε. Έφθασαν σ’ ένα υψηλότερο επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης, γιατί είχαν τώρα μια πληρέστερη αποκάλυψη του Θεού εν Χριστώ.  

Μετά όμως από λίγο, κάποιοι απ’ αυτούς ένοιωθαν ότι τους λείπουν οι παλιές ιουδαϊκές τους συνήθειες και άρχισαν να αναμειγνύουν τη χριστιανική τους πίστη με ξεπερασμένα στοιχεία της κληρονομιάς τους και να επιμένουν ότι και οι άλλοι θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο.  

Η μελέτη μας για τον Παύλο και τους Γαλάτες θα χωριστεί σε τρία μέρη.  

 • Πρώτα, θα δούμε το ιστορικό πλαίσιο της επιστολής αυτής.  
 • Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε το περιεχόμενό της.  
 • Τέλος, θα εξετάσουμε με ποιον τρόπο η επιστολή αυτή αποκαλύπτει τις βασικές θεολογικές πεποιθήσεις του Παύλου, τις δογματικές του θέσεις για τις ημέρες του τέλους,  δηλαδή την εσχατολογία του. 

Ποιο το ιστορικό πλαίσιο της επιστολής Προς Γαλάτες;

Ο Παύλος έγραφε όλες τι επιστολές του καθώς ταξίδευε από τη μια περιοχή στην άλλη. Έτσι, για να καταλάβουμε αυτά που έγραψε στους Γαλάτες, χρειάζεται να έχουμε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα σχετικά με την ιστορική κατάσταση στη Γαλατία εκείνη την εποχή.

Θα διερευνήσουμε αυτό το θέμα σε δύο φάσεις. Κατ’ αρχάς, θα θυμηθούμε το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου και την επαφή του με τους Γαλάτες στη διάρκεια του ταξιδιού αυτού. Κατόπιν, θα εντοπίσουμε κάποια από τα ιδιαίτερα προβλήματα που ώθησαν τον Παύλο να τους γράψει αυτήν την επιστολή.  read more

Ποια η δομή και τα περιεχόμενα της επιστολής Προς Γαλάτες;

Το πρώτο μέρος της επιστολής, κεφ.1:1-2:21, είναι πιο περίπλοκο. Αποτελείται από αρκετές ιστορικές αφηγήσεις, με τις οποίες ο Παύλος αποδεικνύει την εξουσία του. Τρία διαφορετικά ιστορικά γεγονότα παρουσιάζονται σ’ αυτά τα κεφάλαια: 

 1. η κλήση και η εκπαίδευση του Παύλου, κεφ. 1:11-18,  
 2. η συνάντηση του Παύλου με τους ηγέτες της εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, κεφ. 2:1-10, και  
 3. η αντιπαράθεση του Παύλου με τον Πέτρο στην Αντιόχεια της Συρίας, κεφ. 2:11-21. 

Μετά από τις τρεις αυτές αφηγήσεις, ο Παύλος προχωρεί στο θεολογικό μέρος της επιστολής του, κεφ. 3:1- 4:31. Εκεί παραθέτει σαφέστερα θεολογικά επιχειρήματα για να στηρίξει το δόγμα της δικαίωσης μέσω της πίστης. Αυτό το τμήμα χωρίζεται σε τέσσερα μέρη τα οποία εναλλάσσονται ανάμεσα στις εμπειρίες των Γαλατών και τη βιβλική αφήγηση της ζωής του Αβραάμ.   read more

Πως η εσχατολογία είναι η καρδιά της θεολογίας της επιστολής Προς Γαλάτες;

Ο απ. Παύλος επανειλημμένα προσπάθησε να διορθώσει τους ψευδοδιδασκάλους της Γαλατίας, επειδή καλούσαν τους εξ Εθνών Χριστιανούς να υποβληθούν σε περιτομή. Γι’ αυτόν τον λόγο, ξόδεψε πολύ χρόνο συζητώντας το θέμα της περιτομής αλλά και της δικαίωσης δια πίστεως.  

 Οι δηλώσεις του απ. Παύλου για την περιτομή και τη σωτηρία, στην πραγματικότητα απηχούσαν σημαντικές θεολογικές του πεποιθήσεις. Η διδασκαλία του, που καταγράφεται στην επιστολή προς Γαλάτας, δεν είναι παρά μια εφαρμογή των βασικών εσχατολογικών του πεποιθήσεων.   read more

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

Σ’ αυτήν τη διάλεξη, θα δούμε πώς κάποιοι Χριστιανοί στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης είχαν δημιουργήσει προβλήματα, γιατί πίστευαν ότι η επιστροφή του Χριστού επρόκειτο να λάβει χώρα άμεσα. Θα δούμε, επίσης, με ποιον τρόπο αντέδρασε ο Παύλος σ’ αυτήν την πλάνη. 

Η μελέτη μας αυτή θα χωριστεί σε τρία μέρη:  

 • Πρώτα, θα ερευνήσουμε το  ιστορικό πλαίσιο των δύο επιστολών του Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς.  
 • Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τη δομή και το περιεχόμενό τους και  
 • τέλος, θα δούμε πώς οι επιστολές αυτές αποκαλύπτουν μία από τις κεντρικές θεολογικές πεποιθήσεις του Παύλου, τη διδασκαλία του δηλαδή των εσχάτων ημερών ή αλλιώς την εσχατολογία του.

Ποιο το ιστορικό πλαίσιο των επιστολών Προς Θεσσαλονικείς;

Τι συνέβαινε στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης; Γιατί ο Παύλος έγραψε στους Θεσσαλονικείς αυτές τις επιστολές;  

Θα απαντήσουμε σ’ αυτές τις ερωτήσεις ερευνώντας  

 • πρώτα το δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου και  
 • στη συνέχεια, αναλύοντας κάποια ιδιαίτερα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης.  

Όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, υπήρχαν κάποιες περίπλοκες καταστάσεις και δυσκολίες στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Καθώς, όμως, διαβάζουμε τις επιστολές του Παύλου, βλέπουμε να αναδύονται στην επιφάνεια τρία βασικά προβλήματα:  read more

Ποια η δομή και τα περιεχόμενα των επιστολών Προς Θεσσαλονικείς;

Η Α’ Θεσσαλονικείς διαιρείται σε πέντε κυρίως μέρη:  

 • Πρώτα, έχουμε έναν χαιρετισμό στο κεφ. 1:1. 
 • Κατόπιν, ευχαριστίες στα κεφ. 1:2-2:16.  
 • Στη συνέχεια, μια συζήτηση για την απουσία του Παύλου στα κεφ. 2:17-3:13.  
 • Ακολούθως, οδηγίες του Παύλου προς την εκκλησία στα κεφ. 4:1-5:22. 
 • Εν κατακλείδι, κάποια τελικά σχόλια στο κεφ. 5:23-28.   
 • read more

  Πως η εσχατολογία είναι η καρδιά της θεολογίας των επιστολών Προς Θεσσαλονικείς;

  Ο Παύλος ανταποκρίθηκε στο πρόβλημα των Θεσσαλονικέων προσπαθώντας να φέρει σε μια ισορροπία τις θεολογικές τους απόψεις για το τέλος, εφαρμόζοντας τουλάχιστον τρεις τρόπους:

 • Πρώτα, εξήγησε τη σωτηρία με τρόπο που εξισορροπούσε την εσχατολογική θεολογία τους.
 • Στη συνέχεια, έδειξε τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στη θεολογία του για τους καιρούς τού τέλους και τη χριστιανική ηθική.
 • Tέλος, έδειξε στους Θεσσαλονικείς την ιστορική τους θέση που σχετιζόταν με τα γεγονότα πριν την επιστροφή του Χριστού.
 • read more

  ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

  Πολλοί πιστοί στην Κόρινθο πίστευαν ότι ήταν νικητές, πριν ακόμα ολοκληρωθεί ο αγώνας της χριστιανικής τους ζωής. Έβλεπαν την υλική ευημερία που απολάμβαναν, καθώς και τα ιδιαίτερα πνευματικά τους χαρίσματα και ξεγελούσαν τον εαυτό τους πιστεύοντας ότι ο Κύριος τους είχε κάνει ανώτερους απ’ όλους τους άλλους. Πίστευαν ότι ο Θεός τους είχε ευλογήσει πολύ περισσότερο από άλλους Χριστιανούς που είχαν λιγότερα αγαθά και όχι τόσο σημαντικά πνευματικά χαρίσματα.   

  Αν και στην εκκλησία της Κορίνθου υπήρχαν συγκεκριμένα προβλήματα  που ο Παύλος έπρεπε να αντιμετωπίσει, σ’ αυτές τις επιστολές επικεντρώνει περισσότερο την προσοχή του στην κύρια πηγή των προβλημάτων τους, δηλαδή, στην ψευδή πεποίθησή τους ότι κάποιοι απ’ αυτούς είχαν ήδη διασχίσει τη γραμμή του τέρματος της χριστιανικής ζωής, ενώ στην πραγματικότητα ο αγώνας ακόμα συνεχιζόταν.  

  Η μελέτη μας για τον Παύλο και τους Κορίνθιους διαιρείται σε τρία μέρη:  

  • Πρώτα, θα μελετήσουμε το ιστορικό πλαίσιο των επιστολών του Παύλου προς τους Κορίνθιους. 
  • Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τη δομή και το περιεχόμενό τους.  
  • Τέλος, θα δούμε πώς οι επιστολές αυτές αποκαλύπτουν μία από τις βασικότερες θεολογικές απόψεις του Παύλου, τη διδασκαλία του για τις ημέρες του τέλους, την εσχατολογία του.  

  Ποιο το ιστορικό πλαίσιο των επιστολών Προς Κορινθίους;

  Ο απόστολος Παύλος έγραφε τις επιστολές του με σκοπό να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα θέματα που προέκυπταν στις διάφορες εκκλησίες. Καθώς, λοιπόν, μελετούμε τις δύο αυτές επιστολές, χρειάζεται να θέσουμε κάποια βασικά ερωτήματα:

  Τι ακριβώς συνέβαινε στην εκκλησία της Κορίνθου;  Για ποιον λόγο ο Παύλος τους γράφει αυτές τις επιστολές; read more

  Ποια η δομή και τα περιεχόμενα των επιστολών Προς Κορινθίους;

  Στην Α’ Κορινθίους βλέπουμε επίσης ότι ο Παύλος απαντά σε κάποια από τα θέματα που έθεταν οι Κορίνθιοι στην επιστολή τους.

  Η Α’ Κορινθίους χωρίζεται σε τέσσερα βασικά μέρη:

  • έναν χαιρετισμό στο κεφ.1:1-3,
  • ευχαριστία στο κεφ.1:4-9,
  • το κυρίως θέμα με απαντήσεις σε προηγούμενες επιστολές και άλλες αναφορές στα κεφ. 1:10-16:12, και
  • τέλος το κλείσιμο της επιστολής στο κεφ.16:13-24.

  Η Β’ Κορινθίους μπορεί να διαιρεθεί και να αναλυθεί με διάφορους τρόπους. Εμείς επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το περιεχόμενό της διαιρώντας το σε τέσσερα βασικά μέρη: read more

  Πως η εσχατολογία είναι η καρδιά της θεολογίας των επιστολών Προς Κορινθίους;

  Καθώς εξετάζουμε προσεκτικά τα προβλήματα στην Κόρινθο και την αντίδραση του Παύλου σε αυτά, θα δούμε ότι οι Κορίνθιοι είχαν σε μεγάλο βαθμό αξιολογήσει λανθασμένα το σχέδιο των δυο εποχών. Κατά τη γνώμη τους, η παρούσα εποχή της αμαρτίας και του θανάτου είχε κατά ένα μεγάλο μέρος σταματήσει να υπάρχει, αφήνοντάς τους ελεύθερους να απολαμβάνουν την πλήρη αφθονία της μελλοντικής εποχής. Το λάθος τους ήταν η «υπέρ-εκπληρωμένη εσχατολογία». Έτσι, καθώς ο Παύλος μιλούσε για τα συγκεκριμένα θέματα της εκκλησίας τους, ταυτόχρονα τους δίδασκε πώς να αξιολογούν και να ζουν τη ζωή τους με το σωστό τρόπο, στη διάρκεια της συνύπαρξης των δύο εποχών του «ήδη» και «όχι ακόμα». read more

  Pin It on Pinterest