210 32 31 079 [email protected]

Παντοδύναμε και γεμάτε αγάπη Πατέρα, που τα ελέη Σου είναι αναρίθμητα, που η χάρη Σου απροσμέτρητη, που οι σκοποί Σου μένουν ακλόνητοι, προσκυνούμε μπροστά Σου με ταπεινή αναγνώριση ότι είσαι o θείος ιδιοκτήτης, ο διοικητής των ανθρώπινων υποθέσεων κι ολόκληρου του κόσμου, και του σύμπαντος. Η απόλυτη κυριαρχία Σου πάνω σε καθετί είναι η πεποίθησή μας. 

Αλλά, Κύριε, ομολογούμε ότι συχνά αγχωνόμαστε από τη φαινομενική Σου απραξία. Αισθανόμαστε την πίεση της στιγμής, τις καταστάσεις που πρέπει να αλλάξουν τώρα, και μπαίνουμε στον πειρασμό να πάρουμε πρωτοβουλίες στα χέρια μας, αντί να περιμένουμε Εσένα. 

Βοήθησέ μας Κύριε να μην είμαστε όπως ο βασιλιάς Σαούλ που δεν περίμενε έναν λόγο δικό Σου, αλλά πήρε την κατάσταση στα χέρια του με τραγικές συνέπειες. Δίδαξέ μας να Σε περιμένουμε. Υπομονή, υπομονή, υπομονή.

Χρειάστηκαν χρόνια πριν η καρδιά της Ναομί να στραφεί στη Βηθλεέμ. Αλλά όλο αυτό το διάστημα εργαζόσουν για χάρη της. Δίδαξέ μας να Σε περιμένουμε. Υπομονή, υπομονή, υπομονή.

Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός έστειλε τον Υιό Του κι αυτή η συμπλήρωση ήρθε μετά από αιώνες θείας προετοιμασίας. Μάθε μας να περιμένουμε, Κύριε. Συγχώρησε την αμαρτία της ανυπομονησίας. 

Γιατί μας είπες μέσω του προφήτη Ησαΐα ότι ακούς και καταλαβαίνεις την υπόθεσή μας, και υπόσχεσε να δώσεις ισχύ στους κουρασμένους και τους εξαντλημένους, και προσφέρεις δύναμη στους αδύναμους. 

Για μια ακόμη φορά φέρνουμε σε Σένα τις αναπάντητες προσευχές μας και τις καταστάσεις που μοιάζουν άλυτες, εκτός κι αν ενεργήσεις! Προσπαθούμε να τα αφήσουμε όλα σε Σένα. Δίδαξέ μας υπομονή, υπομονή, υπομονή.

Είναι η φύση Σου τέτοια Θεέ, να αγαπάς ανθρώπους σε προβλήματα. Είθε όλοι όσοι ζουν με προβλήματα σήμερα να δουν το χέρι Σου να εργάζεται στις ζωές τους. Ελέησε τους τσακισμένους, συγχώρησε τους πεσμένους, ανανέωσε τους εξαντλημένους. Ας είναι η χαρά του Κυρίου η μερίδα τους!

Προσευχόμαστε ιδιαίτερα για τον μουσουλμανικό κόσμο σήμερα το πρωί. Προσευχόμαστε Εσύ να σηκώσεις το πέπλο του σκοταδιού που σκεπάζει αναρίθμητους Μουσουλμάνους. Άνοιξε τα μάτια της πίστης να δουν τη μια για πάντα επαρκή, τέλεια και πλήρη θυσία για την αμαρτία, στον θάνατο του Ιησού Χριστού στον σταυρό.

Προστάτευσε και διευκόλυνε τη μαρτυρία του ευαγγελίου στις μουσουλμανικές χώρες και απόστειλε περισσότερους εργάτες για τον θερισμό. Θυμόμαστε ότι έχεις ετοιμάσει μια μέρα όταν όλα τα βασίλεια του κόσμου θα γίνουν βασίλεια του Κυρίου μας και θα βασιλεύει για πάντα! Δοξασμένο το Όνομά Σου!

Με την ελπίδα μιας τέτοιας νίκης μπροστά μας, προσευχόμαστε με χαρά την προσευχή που δίδαξες, Κύριε Ιησού, τους μαθητές να προσεύχονται:

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ Πονηροῦ, ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ̓Αμήν.

Pin It on Pinterest